Povinně uveřejňované informace

Tato stránka je publikována za účelem splnění zákonné informační povinnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnosti skupiny Amundi, ve vztahu k Českým fondům skupiny Amundi, tj. otevřeným podílovým fondům, které obhospodařuje, a společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi, jakožto obchodníka s cennými papíry a agenta pro distribuci zahraničních fondů skupiny Amundi (Amundi Funds II, Amundi Fund Solutions a Amundi S.F. založených dle práva Lucemburského velkovévodství) v České republice. Níže uvedená struktura informací odráží zejména požadavky zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a dalších právních předpisů.

Výroční zprávy Amundi Czech Republic Asset Management

Výroční zprávy - Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dříve Pioneer investiční společnost, a.s.)

Výroční zprávy - Investiční kapitálová společnost KB, a.s. / nově Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Pololetní zprávy - Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Pololetní zprávy – Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dříve Pioneer investiční společnost, a.s.)

Pololetní zprávy - Amundi Funds

Pololetní zprávy - Investiční kapitálová společnost KB, a.s. / nově Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Výroční zprávy - Pioneer investiční společnost, a.s. - Fondy, Fondy Nadací

Informační povinnosti k Nařízení (EU) č. 2019/2033 – Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Informační povinnosti k Vyhlášce 163/2014 Sb. a části osmé Nařízení (EU) č. 575/2013 - Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Dokument Datum publikování
Remuneration Policy 2022 Amundi CR 20/05/2022
Informační povinnosti za 1. Q 2021 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRIS 18/05/2021
Informační povinnosti za 1. Q 2021 k Vyhlášce 163_2014 Sb - ACRIS 18/05/2021
Informační povinnosti za 4. Q 2020 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRIS 07/05/2021
informační kvartální povinnost 4Q 2020 k Vyhlášce 163_2014 ACRIS 07/05/2021
Informační povinnosti za 3. Q 2020 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 13/11/2020
Informační povinnosti za 3. Q 2020 k Vyhlášce 163_2014 Sb 13/11/2020
Informační povinnosti za 2. Q 2020 k Vyhlášce 163_2014 Sb - ACRIS 12/08/2020
Informační povinnosti za 2. Q 2020 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 12/08/2020
Informační povinnosti za 4. Q 2019 k Vyhlášce 163_2014 Sb - ACRIS 01/06/2020
Informační povinnosti za 4. Q 2019 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRIS 01/06/2020
Informační povinnosti za 1. Q 2020 k Vyhlášce 163_2014 Sb - ACRIS 28/05/2020
Informační povinnosti za 1. Q 2020 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRIS 28/05/2020
Informační povinnosti za 3. Q 2019 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575_2013 27/11/2019
Informační povinnosti za 3. Q 2019 k Vyhlášce 163_2014 20/11/2019
Informační povinnosti za 3. Q 2019 k Vyhlášce 163_2014 20/11/2019
Informační povinnosti za 2. Q 2019 k Vyhlášce 163_2014 13/08/2019
Informační povinnosti za 2. Q 2019 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575_2013 13/08/2019
Informační povinnosti za 1.Q 2019 k Vyhlášce 163 2014 Sb 27/05/2019
Informační povinnosti za 1.Q 2019 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575_2013 24/05/2019
Informační povinnosti za 4. Q 2018 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575_2013 09/05/2019
Informační povinnosti za 3. Q 2018 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575/2013 - ACRIS 15/11/2018
Informační povinnosti za 3. Q 2018 - ACRIS 15/11/2018
Informační povinnosti za 2. Q 2018 - ACRIS 13/11/2018
Informační povinnosti za 1. Q 2018 - ACRIS 13/11/2018

Informační povinnosti k Vyhlášce 163/2014 Sb. a Nařízení č. 575/2013 - Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Dokument Datum publikování
Informační povinnosti za 1. Q 2021 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRAM 17/05/2021
Informační povinnosti za 1. Q 2021 k Vyhlášce 163 2014 - ACRAM 17/05/2021
Informační povinnosti za 4. Q 2020 k Vyhlášce 163 2014 - ACRAM 14/05/2021
Informační povinnosti za 4. Q 2020 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRAM 14/05/2021
Informační povinnosti za 3.Q 2020 podle části osmé Nařízení (EU) 575 2013 - ACRAM 16/11/2020
Informační povinnosti za 3.Q 2020 k Vyhlášce 163 2014 - ACRAM 16/11/2020
Informační povinnosti za 2.Q 2020 k Vyhlášce 163 2014 - ACRAM 17/08/2020
Informační povinnosti za 2Q 2020 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRAM 17/08/2020
Zásady odměňování Amundi 06/08/2020
Informační povinnosti za 1.Q 2020 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRAM 04/08/2020
Informační povinnosti za 1.Q 2020 k Vyhlášce 163 2014 - ACRAM 04/08/2020
Informační povinnosti za 4.Q 2019 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRAM 19/05/2020
nformační povinnosti za 4.Q 2019 k Vyhlášce 163 2014 - ACRAM 19/05/2020
Informační povinnosti za 2.Q 2019 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRAM 15/07/2019
Informační povinnosti za 1.Q 2019 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRAM 10/06/2019
Informační povinnosti za 1.Q 2019 - ACRAM 10/06/2019
Informační povinnosti za 4.Q 2018 - ACRAM 27/05/2019
Informační povinnosti za 4.Q 2018 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575 2013 - ACRAM 13/05/2019
Informační povinnosti za 2.Q 2018 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575/2013 - ACRAM 20/11/2018
Informační povinnosti za 3.Q 2018 - ACRAM 20/11/2018
Informační povinnosti za 1.Q 2018 - ACRAM 20/11/2018
Informační povinnosti za 2.Q 2018 - ACRAM 20/11/2018
Informační povinnosti za 1.Q 2018 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575/2013 - ACRAM 20/11/2018
Informační povinnosti za 3.Q 2018 podle části osmé Nařízení (EU) č. 575/2013 - ACRAM 20/11/2018
Amundi organigram FRANCE 12/11/2018

Informační povinnosti k Vyhlášce 163/2014 Sb. a části osmé Nařízení (EU) č. 575/2013 - Pioneer investiční společnost, a.s.

Informační povinnosti k Vyhlášce 163/2014 Sb. a části osmé Nařízení (EU) č. 575/2013 - Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Dokument Datum publikování
Informační povinnosti za 1Q 2017 13/11/2018
Informační povinnosti za 3.Q 2017 podle části osmé Nařízení (EU) č.575/2013 13/11/2018
Informační povinnosti za 2Q 2016 13/11/2018
Informační povinnosti za 2.Q 2017 podle části osmé Nařízení (EU) č.575/2013 13/11/2018
Informační povinnosti za 1Q 2016 13/11/2018
Informační povinnosti za 4Q 2016 13/11/2018
Informační povinnosti za 3Q 2016 13/11/2018
Informační povinnosti za 2Q 2015 13/11/2018
Informační povinnosti za 1.Q 2017 podle části osmé Nařízení (EU) č.575/2013 13/11/2018
Informační povinnosti za 3Q 2015 13/11/2018
Informační povinnosti za 3. Q 2017 13/11/2018
Informační povinnosti za 1Q 2015 13/11/2018
Informační povinnosti za 4. Q 2017 13/11/2018
Informační povinnosti za 4.Q 2017 podle části osmé Nařízení (EU) č.575/2013 13/11/2018
Informační povinnosti za 4Q 2015 13/11/2018
Informační povinnosti za 2Q 2017 13/11/2018

Informační povinnosti dle § 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb - Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Informační povinnosti dle § 12 odst. 6 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování - Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

České fondy skupiny Amundi - přehled vlastního kapitálu a hodnoty vlastního kapitálu na podílový list

Dokument Datum publikování
20181214 2tydenni hlaseni fondu CRFP 09/01/2019
20181130 2tydenni hlaseni fondu CRFP 04/12/2018
20181116 2tydenni hlaseni fondu CRFP 20/11/2018
20181005 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20181019 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180907 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180921 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180824 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180601 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180629 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180713 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180727 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20181102 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180615 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018
20180810 2tydenni hlaseni fondu CRFP 08/11/2018

Přehled majetku fondů, vydaných a odkoupených podílových listů

Zahraniční fondy skupiny Amundi - přehled vydaných a odkoupených podílových Listů

Informace o hospodářské situaci

Přehled o poskytnutých investičních službách

Přehled o kapitálové přiměřenosti

Informování o dodržování kapitálové přiměřenosti - Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi

Politika provádění pokynů

Zásady pro výkon hlasovacích práv a politika zapojení

Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Časový rozvrh provozního dne Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnosti skupiny Amundi

1. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů nebo vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů - zahraniční fondy

Činnost

Čas

Příjem příkazů - v pracovní době společnosti
Pondělí - Čtvrtek 8:30 - 17:00, Pátek 8:30 - 16:00
Příjem příkazů podaných osobně v sídle společnosti
Pondělí - Čtvrtek 9:00 - 16:00, Pátek 9:00 - 15:00
Evidence a zpracování příkazů
Bez zbytečného odkladu
Závěrka provozního dne
8:00 (k předchozímu dni)
   

2. Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů a závěrka provozního dne - vedení samostatné evidence podílových listů pro Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Činnost

Čas

Příjem příkazů - v pracovní době společnosti
Pondělí - Čtvrtek 8:30 - 17:00, Pátek 8:30 - 16:00
Příjem příkazů podaných osobně v sídle společnosti
Středa 9:00 - 16:00
Evidence a zpracování příkazů
Bez zbytečného odkladu
Závěrka provozního dne
Okamžik dokončení zpracování zápisů změn na základě příkazů systémem, nejpozději 16:00