Buy & Watch

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat iracionálně, zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché...

Proto přicházíme s "Buy and Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". 

Aktuální nabídka - očekávaný výnos od 3,9 do 6,3 % ročně*

Amundi Fund Solutions Buy and Watch Income 03/2029

Více informací se dozvíte na stránce fondu, kde pro Vás máme připravený leták speciálně pro tuto investiční příležitost:

Stránky AFS - Buy and Watch Income 03/2029

  

Očekávaný celkový čistý výnos 21,2 % (výnos pro korunovou třídu k 20. 12. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 3,92 % p. a. = 4,00 % (hrubý výnos v EUR) – 1,12 % (celkové náklady fondu) + 1,34 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 20. 12. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,72 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 (pouze pro klienty nezávislých finančních poradců)

Více informací se dozvíte na stránce fondu, kde pro Vás máme připravený leták speciálně pro tuto investiční příležitost:

Stránky AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029

  

Očekávaný celkový čistý výnos 36,0 % (výnos pro korunovou třídu k 20. 12. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 6,35 % p. a. = 6,52 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % (celkové náklady fondu) + 1,34 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 20. 12. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 2,14 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

Investujte dnes do budoucnosti

Investice nám usnadňují dosahovat těch nejdůležitějších věcí v našem životě.

Nejistota na trzích nemusí znamenat nejistou budoucnost.

Nízké úrokové sazby a zvýšená inflace vytvořily volatilní a nejisté tržní prostředí.

V Amundi jsme pro Vás proto připravili srozumitelné investiční řešení, kterým můžete svým úsporám dát jasný směr i v nejistých dobách.

Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income

Přináší to nejlepší jak z držení jednoho konkrétního dluhopisu, tak i celého dluhopisového fondu. Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzfikaci, roční kupón i zisk.

Příjem dluhopisu

 

Předem daný investiční horizont

Jasný cíl: dosáhnout zisku

Precizní výběr desítky dluhopisů

Obvykle 4-6 letý horizont

Aktivně spravovaný fond zkušeným týmem v oblasti dluhopisů

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch začíná přibližně 2-3 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Pouze pro ilustrativní účely

* Aktuální fáze aktivní správy trvá čtyři až šest let dle fondu.

Upisovací období fondu Amundi Fund Solutions Buy and Watch Income 03/2029: 15.01. - 13.03.2024. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029: 15.01. - 13.03.2024. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu CPR Invest - B&W Climate Target 2028: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 0 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu CPR 2028 II: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 0 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu 06/2028: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu CPR 2028: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 0 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 roky.

Upisovací období fondu 11/2026: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 4 let. Fáze aktivní správy je tak také 4 roky.

Upisovací období fondu 03/2026: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 4 let. Fáze aktivní správy je tak také 4 roky.

Upisovací období fondu 03/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 4 let. Fáze aktivní správy je tak také 4 roky.

Upisovací období fondu 08/2025 a 11/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 let.

Upisovací období fondu 04/2026: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fond je určen na držbu po dobu 6 let. Fáze aktivní správy je tak také 6 let.

Upisovací období fondu 11/2024 a 01/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fáze aktivní správy těchto fondů je 5 let.

Upisovací období fondu 07/2025 a 06/2025 a 11/2024 již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fáze aktivní správy těchto fondů je 6 let.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026

Více informací se dozvíte na stránce fondu, kde pro Vás máme připravený leták speciálně pro tuto investiční příležitost:

Stránky BUY & WATCH US HY OPPORTUNITIES 11/2026

  

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH US HY OPPORTUNITIES 03/2026

  

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost. 

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025

AMUNDI FUND SOLUTION  BUY & WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte: 

Stránky BUY & WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 07/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 06/2025