Buy & Watch

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím,  nejednat iracionálně, zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché...

Proto přicházíme s "Buy a Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". 

Aktuální nabídka - očekávaný výnos 6,38 %*

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout  

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH US HY OPPORTUNITIES 03/2026

  

* Očekávaný roční výnos 6,38 % (výnos pro korunovou třídu k datu 23. 12. 2021) = 4,3 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % celkové náklady fondu (včetně nákladu na měnové zajištění) + 3,6 % (dodatečný profit z měnového zajištění, který vychází z kladného rozdílu mezi korunovými a eurovými úrokovými sazbami, aktuální sazba k 23. 12. 2021) - 0,3 % (potenciální dopad nákladu do rezolučního fondu ČNB na konci kalendářního roku). Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 1,20 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů.

Investujte dnes do budoucnosti

Investice nám usnadňují dosahovat těch nejdůležitějších věcí v našem životě.

Nejistota na trzích nemusí znamenat nejistou budoucnost.

Nízké úrokové sazby a zvýšená inflace vytvořily volatilní a nejisté tržní prostředí.

V Amundi jsme pro Vás proto připravili srozumitelné investiční řešení, kterým můžete svým úsporám dát jasný směr i v nejistých dobách.

Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income

Přináší to nejlepší jak z držení jednoho konkrétního dluhopisu, tak i celého dluhopisového fondu. Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzfikaci, roční kupón i zisk.

Příjem dluhopisu

 

6 roční investiční horizont

Jasný cíl: dosáhnout zisku

precizně vybraných 180 dluhopisů

odhadovaný čistý výnos 2,8%

CZK třída 04/2026 je nedistribuční, nevyplácí se roční dividenda

Předem definovaný horizont

Aktivně spravovaný fond zkušeným  týmem  v oblasti dluhopisů

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch začíná 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Pouze pro ilustrativní účely

* Aktuální fáze aktivní správy trvá čtyři roky.

Upisovací období fondu 03/2026: od 10. ledna 2022 do 09. března 2022. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 4 let. Fáze aktivní správy je tak také 4 roky.

Upisovací období fondu 03/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 2 %. Fond je určen na držbu po dobu 4 let. Fáze aktivní správy je tak také 4 roky.

Upisovací období fondu 08/2025 a 11/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 let.

Upisovací období fondu 04/2026: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fond je určen na držbu po dobu 6 let. Fáze aktivní správy je tak také 6 let.

Upisovací období fondu 11/2024 a 01/2025: již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fáze aktivní správy těchto fondů je 5 let.

Upisovací období fondu 07/2025 a 06/2025 a 11/2024 již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fáze aktivní správy těchto fondů je 6 let.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout  

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 11/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout  

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 08/2025

AMUNDI FUND SOLUTION  BUY & WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte: 

Stránky BUY & WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 01/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 11/2024

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 11/2024

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 07/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 06/2025