Buy & Watch

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost je klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím,  nejednat iracionálně, zbrkle, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché...

Proto přicházíme s "Buy a Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". 

Investujte dnes do budoucnosti

Investice nám usnadňují dosahovat těch nejdůležitějších věcí v našem životě.

Nejistota na trzích nemusí znamenat nejistou budoucnost.

Nízké úrokové sazby a zvýšená inflace vytvořily volatilní a nejisté tržní prostředí.

V Amundi jsme pro Vás proto připravili srozumitelné investiční řešení, kterým můžete svým úsporám dát jasný směr i v nejistých dobách.

Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income

Přináší to nejlepší jak z držení jednoho konkrétního dluhopisu, tak i celého dluhopisového fondu. Kombinuje to nejlepší z obou světů - diverzfikaci, roční kupón i zisk.

Roční kupón

 

6 roční investiční horizont

Jasný cíl: dosáhnout zisku

1,5% roční kupón CZK Distribuční třída 07/2025

1% roční kupón EUR třída 06/2025

CZK třída 06/2025 je reinvestiční - kupony zůstávají ve fondu

 Předem definovaný horizont

Aktivně spravovaný fond zkušeným týmem v oblasti dluhopisů

Předpokládaný životní cyklus fondu Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch začíná 2 měsíčním upisovacím obdobím. Po jeho konci již není možné provádět další nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dojde ke zpeněžení všech aktiv fondu podle platných pravidel a běžných postupů.

Pouze pro ilustrativní účely

Upisovací období fondu 01/2025: 4. listopadu 2019 - 9. ledna 2020 do 9:30 hod., po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fond je určen na držbu po dobu 5 let. Fáze aktivní správy je tak také 5 let.

Upisovací období fondu 11/2024 již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fáze aktivní správy těchto fondů je 5 let.

Upisovací období fondu 07/2025 a 06/2025 a 11/2024 již skončilo. Po jeho konci již nejsou možné další nákupy. Poplatek za předčasné vystoupení z fondu je 1 %. Fáze aktivní správy těchto fondů je 6 let.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 01/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 11/2024

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 11/2024

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 07/2025

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025

Více informací se dozvíte v našem letáku, který jsme pro Vás připravili speciálně pro tuto investiční příležitost.

Stáhnout

Detailní informace o fondu hledejte na:

Stránky BUY & WATCH INCOME 06/2025