Krátkodobé investice

Chtěli byste, aby si vaše úspory v krátkém odbobí vedly lépe i v prostředí nízkých úrokových sazeb? Amundi nabízí několik fondů, které nabízejí krátkodobé zhodnocení prostředků v rozmezí od šesti měsíců do dvou let a to přesně podle vašich potřeb.

Jako přední evropský správce peněz, spravující prostředky ve výši 181 miliard eur1, usilujeme o zabezpečení kapitálu a likvidity vašich finančních prostředků a zároveň zajišťujeme, aby náš proces správy zůstal transparentní.

Řízení likvidity

 • Dlouhodobý cash management je obvykle charakterizován investičním horizontem v rozmezí od tří měsíců do dvou let a fixní nebo proměnlivou sazba v závislosti na době splatnosti.
 • Nabízíme širokou škálu produktů, které splňují všechny potřeby našich klientů.
 • V rámci správy finančních prostředků portfolio manažeři investují do krátkodobých dluhopisů vydávaných pečlivě vybranými emitenty, vkladních listů (vydávaných bankami) a pokladničních poukázek (vydávaných podniky).

Naše závazky

 • Zachování kapitálu
  Naši portfolio manažeři vybírají pouze emitenty (vlády, banky, podniky), kteří splňují vysoké standardy, a volí velmi různorodé investiční nástroje.
 • Likvidita
  Nabízíme denní likviditu, neboť nám umožňuje investovat rychle a flexibilně do vhodných cenných papírů.
 • Odborné znalosti
  Odborné znalosti našeho specializovaného týmu pro správu prostředků  jsou doplněny a podpořeny dovednostmi strategického týmu, který připravuje prognózy úrokových sazeb, a týmu pro úvěrovou analýzu, který vybírá emitenty. Tato  organizace správy aktiv existuje úspěšně již více než 20 let.1.
 • Zavedený tým zabývající se správou, jeden z největších v Evropě, je podporován významnými interními zdroji (strategie, úvěrová analýza a obchodní útvary)
 • Zkušení správci, kteří jsou schopní spravovat značné peněžní toky
 • Účinné nástroje pro monitorování rizik zajišťují rychlou reakci na vývoj na trzích.

Další investiční řešení

1. Zdroj: Amundi. Data k 31. prosinci 2015. Může dojít ke změnám v průběhu času.