Doporučené fondy

Dluhopisové
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Cílem tohoto podfondu je sledovat výkonnost indexu J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) a minimalizovat chyby sledování mezi čistou hodnotou aktiv podfondu a výkonností indexu. Podfond si klade za cíl dosáhnout úrovně chyby sledování podfondu a jeho indexu, která obvykle nebude vyšší než 1 %. Index je Total Return Index: kupony placené složkami indexu jsou zahrnuty ve výnosu indexu. J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) je zástupcem dluhopisového indexu vládních cenných papírů s fixní sazbou. Více informací o složení indexu a jeho provozních předpisech je k dispozici v prospektu a na adrese: jpmorgan.com Hodnota indexu je k dispozici přes Reuters (.JGGIALC) a Bloomberg (JPEIGGEU). Expozice indexu bude dosaženo přímou replikací, především prováděním přímých investic v převoditelných cenných papírech a/nebo dalších způsobilých aktivech představujících složky indexu v podílu extrémně blízkém jejich podílu v indexu. Fond hodlá zavést model replikace vzorků za účelem sledování výkonnosti indexu, a proto se neočekává, že podfond bude držet veškeré jednotlivé podkladové prvky indexu za všech okolností, nebo že je bude držet ve stejném poměru, jako je jejich váha v indexu. Podfond může také držet některé cenné papíry, které netvoří podkladové složky indexu. Investiční manažer bude schopen využít deriváty k řešení vstupů a výstupů a rovněž.

Zobrazit fond