Zveřejnění čtvrtletních výsledků Amundi (Q3 & 9M 2021)

Paris, 04. listopad 2021

Q3 2021 Results

Ve čtvrtek 4. listopadu zveřejnila společnost Amundi své hospodářské výsledky za prvních 9 měsíců roku 2021.

Zvýšený příliv1 u střednědobých a dlouhodobých aktiv2,3 (+15 mld. EUR ve 3. čtvrtletí 2021) je způsoben zejména přílivem prostředků do aktivně spravovaných fondů napříč všemi segmenty. To ve výsledku vedlo ke zvýšení objemu aktiv pod správou1 o +8.9 % během jednoho roku a k 30. září dosáhla hodnoty 1 811 mld. EUR.

Výsledky4 jsou i nadále na vysoké úrovni (333 mil. EUR ve 3. čtvrtletí) po znatelném růstu majetku pod správou (+41.5 % oproti 3. čtvrtletí 2020) i díky silnému růstu tržeb a udržení operačních nákladů pod kontrolou.

Podrobné výsledky naleznete na naší stránce Corporate

1. Aktiva a čisté finanční prostředky včetně společnosti Sabadell AM od 3. čtvrtletí 2020, BOC WM od 1. čtvrtletí 2021 a zahrnující doporučená a obchodovaná aktiva a 100 % spravovaných aktiv a čistých finančních prostředků asijských společných podniků; v případě Wafa Maroko jsou aktiva vyčíslena na základě kvótového zajištění.
2. Střednědobá a dlouhodobá aktiva: kromě produktů peněžního trhu
3. Mimo JV (joint ventures)

Další zprávy