Výsledky za 1. čtvrtletí 2022

Paris, 29. duben 2022

Corporate

Společnost Amundi zveřejnila v pátek 29. dubna své výsledky za 1. čtvrtletí roku 2022. V porovnání s minulým rokem (1. čtvrtletí roku 2021) došlo k růstu čistého zisku o +5 %1,2. Zaznamenali jsme dynamickou aktivitou a výrazné příjmy ze střednědobých a dlouhodobých aktiv3.

Současná výše aktiv (majetku pod správou) dosahuje 2 021 miliard EUR k 31. 3. 20223, což je nárůst o +15 % oproti uplynulému roku2.

Společnost Amundi si v 1. čtvrtletí roku 2022 udržela solidní úroveň upraveného čistého zisku (324 mil. EUR), a to navzdory nepříliš příznivému tržnímu prostředí. Zmíněný růst byl způsoben externími vlivy (začlenění společnosti Lyxor od 1. čtvrtletí 2022), ale také výrazně vyššími příjmy a udržením vynikající provozní efektivity

Další informace najdete zde

1. Upravené údaje: bez amortizace nehmotných aktiv a bez nákladů na začlenění. Definice a metodologie jsou uvedeny na straně 7 tiskového prohlášení
2. Změny oproti zveřejněným údajům 1. čtvrtletí 2021, bez společnosti Lyxor
3. Aktiva (včetně společnosti Lyxor od 31. 12. 2021) a čisté finanční prostředky (vč. společnosti Lyxor pouze za 1. čtvrtletí roku 2022) a zahrnující doporučená a obchodovaná aktiva a 100 % spravovaných aktiv a čistých finančních prostředků asijských společných podniků; v případě Wafa v Maroku jsou aktiva vyčíslena na základě kvótového zajištění.

Další zprávy