Ukrajina/Rusko: globální komunikace

Paris, 01. březen 2022

Od počátku událostí odehrávajících se na Ukrajině, po kterých následovala evropská a mezinárodní rozhodnutí jedno po druhé, bylo potřeba každodenního přizpůsobení našich akcí.

Amundi je plně mobilizována pro poskytování služeb pro své klienty, aby zajistila zvládnutí důsledků tohoto konfliktu a aby vás pravidelně informovala o jakémkoli vývoji. Výkonný výbor Amundi se schází každý den, aby posoudil situaci a rozhodl o vhodných opatřeních ve všech našich odděleních:

  • Naše investiční týmy bedlivě sledují situaci, abychom mohli obezřetně spravovat portfolia našich klientů;
  • Naše podpůrné a kontrolní týmy analyzují v reálném čase důsledky uložených sankcí a opatření, která mají být přijata;
  • Naše specializované oddělení operací/služeb a týmy Amundi Technology pečlivě vyhodnocují rizika a zajišťují, že kritické operace jsou realizovány a jejich realizace je prováděna za nejlepších podmínek;
  • Naše různé klientské služby se snaží informovat naše klienty a včas reagovat na jejich požadavky.

Zůstáváme vám neustále k dispozici, abychom vám pomohli.

Rádi bychom také nabídli naši plnou podporu našim zaměstnancům z regionů postižených touto válkou a 2 400 zaměstnancům Crédit Agricole Ukraine, kteří se bezprostředně ocitli v této situaci a vykonávají činnosti pro poskytování služeb pro své klienty.

Zveme vás, abyste pravidelně navštěvovali naši webovou stránku věnovanou našemu výzkumu (Research Center) s cílem sledovat doporučení a analýzy od našich expertů a Amundi Institute s ohledem na bezprecedentní vývoj krize.

Přístup do výzkumného centra (Research Center)

Další zprávy