Hospodářské výsledky Q4 2022 a celý rok 2022

Paris, 08. únor 2023

Corporate

Ve středu 8. února zveřejnila společnost Amundi své roční výsledky a výsledky za poslední čtvrtletí roku 2022 (Q4 2022).

V obtížném tržním kontextu roku 2022 dokázala společnost Amundi úspěšně obstát a za celý rok dosáhla skvělé ziskovosti1 ve výši 1.2 miliard eur. Upravený čistý zisk2,3 za Q4 2022 vzrostl oproti předchozímu čtvrtletí o +7.5 % na 303 milionů eur díky vyšším čistým výnosům a pokračující dobré provozní efektivitě. Začlenění společnosti Lyxor se podařilo dokončit za necelých devět měsíců, přičemž první synergické efekty se projevily již v tomto roce, tedy rychleji, než se očekávalo.

Amundi také pokračuje v expanzi díky plánu Ambitions 2025 a za fiskální rok 2022 hlásí pozitivní příliv finančních prostředků ve výši +7 miliard eur, a to v době, kdy evropský trh otevřených fondů zažívá všeobecný odliv.

Aktiva spravovaná společností Amundi (AUM) k 31. prosinci 2022 činila 1 904 miliard eur, což představuje pokles o -7.7% v důsledku negativních tržních a měnových vlivů.

Kompletní výsledky naleznete zde (v angličtině)

1 Čistý zisk, podíl skupiny. Očištěné údaje: bez odpisů distribučních smluv a v roce 2021 bez nákladů na začlenění společnosti Lyxor a bez vlivu Affrancamento.
2 Čistý zisk, podíl skupiny.
3 Očištěné údaje: bez odpisů distribučních smluv a v roce 2021 bez nákladů na začlenění společnosti Lyxora bez vlivu Affrancamento