Hospodářské výsledky Q1 a H1 2022

Paris, 29. červenec 2022

Corporate

Skupina Amundi zveřejnila dne 29. července své hospodářské výsledky za 2. čtvrtletí a 1. pololetí roku 2022. I přes nepříznivé tržní prostředí bylo dosaženo výborného obchodního výsledku, kdy čistý příliv prostředků (net inflows)1 činil +1,8 miliard EUR za čtvrtletí a +5 miliard EUR za uplynulé pololetí.

Celková výše majetku pod správou (AUM) skupiny Amundi dosahuje k 30. červnu 2022 hodnoty 1 924 miliard EUR a jedná se o 7 % meziroční nárůst.

Kompletní výsledky naleznete zde (v angličtině) 

  

1. Celková výše majetku pod správou (AUM) a čistý příliv prostředků (net inflows) včetně Lyxor AM k 1. čtvrtletí 2022 zahrnuje majetek spravovaný v rámci poradenství a uváděný na trh a bere v úvahu 100 % spravovaných aktiv asijských joint-venture (JV) a čistý příliv prostředků. V případě Wafa v Maroku jsou aktiva vykazována na proporčním konsolidovaném základu.