Hospodářské výsledky 4. čtvrtletí a celého roku 2023

Paris, 07. únor 2024

Amundi

Ve středu 7. února společnost Amundi zveřejnila své výsledky za celý rok 2023 a 4. čtvrtletí 2023 s upraveným čistým ziskem za rok 2023 ve výši: 1 224 milionů €1,2, což představuje nárůst o 3.9% ve srovnání s rokem 2022.

Tato vysoká úroveň zisku je výsledkem dalšího zvýšení příjmů, a to především díky dobrým výsledkům asijských společných podniků, finančním příjmům a stabilitě správcovských poplatků. V kontextu inflace jsme však nadále měli náklady pod kontrolou, což nám umožnilo udržet si provozní efektivnost na té nejvyšší úrovni.

K 31. prosinci 2023 dosáhl objem majetku pod správou výše 2 037 miliard €, což představuje v porovnání s předchozím rokem nárůst o 7%, a to zejména díky vysokému přírůstku aktiv v oblasti finančních produktů a v asijských společných podnicích.

Společnost Amundi v průběhu roku 2023 realizovala také svůj plán rozvoje v souladu se strategickými prioritami stanovenými v jejím střednědobém plánu „Ambicie 2025“.

Přečtěte si více na naší korporátní stránce (v angličtině)

1. Čistý výsledek skupiny
2. Upravené údaje: neobsahuje amortizaci nehmotných aktiv a náklady na začlenění společnosti Lyxor ve 4. čtvrtletí a v roce 2022.

Další zprávy