Dokončení akvizice společnosti Lyxor

Paris, 04. leden 2022

Finalisation of Lyxor acquisition

Po šesti měsících intenzivních přípravných prací byla dne 31.12.2021 úspěšně dokončena akvizice společnosti Lyxor. Amundi tím potvrzuje strategický a odvětvový přínos tohoto projektu. Zároveň došlo k představení nových ambiciózních plánů a také organizaci dvou klíčových odborných oblastí: pasivní správa (strategie ETF, indexing a smart beta) a investice do likvidních alternativních aktiv.

Společnost Lyxor byla založena v roce 1998 a dnes spravuje aktiva v hodnotě přes 140 miliard1,2 eur. Stala se jedním z klíčových hráčů na trhu s ETF (95 miliard eur aktiv pod správou1) a je třetí největší v Evropě, kde má 7,7 % podíl na trhu3.

Lyxor je i uznávaným odborníkem na poli aktivní správy majetku (45 miliard eur aktiv pod správou1), a to zejména díky úspěšné platformě správy alternativních aktiv a nabídce poradenství.

Díky této akvizici dochází k posílení pozice Amundi a zároveň jsme v této oblasti zveřejnili dva nové projekty:

  1. Důraz na segment pasivní správy (strategie ETF, indexing a smart beta) s cílem navýšit objem aktiv pod správou o 50 % do roku 2025
    Akvizice společnosti Lyxor, průkopníka v oblasti správy ETF v Evropě, posouvá Amundi v oblasti platformy pasivní správy mezi nejvýznačnější poskytovatele ETF v Evropě3. Obě platformy mají nyní společně pod správou přes 170 miliard eur aktiv1, což pro Amundi představuje podíl na trhu ETF UCITS ve výši 14 %.
  2. Posílení pozice v oblasti likvidních alternativních nástrojů a nově vytvoření obchodní linie Amundi Alternatives Amundi chce touto investicí stvrdit vedoucí pozici v sektoru alternativních investic zastávanou do dnes společností Lyxor. Cílem je do roku 2025 navýšit aktiva spravovaná platformou alternativních správcovských fondů ve formátu UCITS o 50 % a urychlit vývoj DMAP se zaměřením na mezinárodní institucionální klienty.

Další informace o těchto nových ambiciózních plánech najdete na firemním webu

1. K 30. 9. 2021
2. Bez poradenských mandátů, které nejsou zahrnuty do spravovaných aktiv podle metodiky Amundi ; Činnosti společnosti Lyxor, které si ponechala Société Générale: strukturovaná správa aktiv a další činnosti věnované privátnímu bankovnictví.    
3. Zdroj: Amundi, Lyxor, ETFGI ke konci prosince 2020

Další zprávy